این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس
دبیرخانه سمینار:مشهد، خیابان احمدآباد، بیمارستان قائم، مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تلفکس:985138417453+
کد پستی: 01766-99199

پست الکترونیکی:
cong-bjterm@mums.ac.ir
وبسایت سمینار:
cong-bjterm.mums.ac.ir


صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

 دانشجو،کاردان،کارشناس،کارشناس ارشد: 80000 تومان

توجه: هزینه ثبت نام برای دانشجویانی که به صورت گروه های بالاتر از 5 نفر ثبت نام  میکنند 50000تومان می باشد.

دکترای حرفه ای (پزشک عمومی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی و ...) :100000 تومان

دکترای تخصصی( پزشکی و غیر پزشکی) ،متخصص و فوق تخصص در رشته های بالینی: 120000 تومان 

شماره حساب واریزی:251170659481
به نام آقایان دکتر امیررضا کچوئی ، علی بیرجندی نژاد ، محمدحسین ابراهیم زاده 
بانک گردشگری