این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس
دبیرخانه سمینار:مشهد، خیابان احمدآباد، بیمارستان قائم، مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تلفکس:985138417453+
کد پستی: 01766-99199

پست الکترونیکی:
cong-bjterm@mums.ac.ir
وبسایت سمینار:
cong-bjterm.mums.ac.ir


 
  معرفی همایش

علیرغم وجود انجمن های متعدد علمی در رشته ارتوپدی در کشور، پژوهش های کاربردی جامع و چند محوره با بهره­گیری از ظرفیت های تمامی علوم مرتبط کماکان مغفول مانده و نیاز به ایجاد شبکه ای از متخصصین حوزه های مختلف علمی در هر دو بخش دولتی آکادمیک و خصوصی و نیز تجمیع آرای متخصصین علوم مختلف و توسعه همکاری های بین رشته ای پژوهشی با محوریت ترمیم استخوان و مفصل محسوس است. در همین راستا، مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افتخار دارد با همکاری ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میزبان اولین سمینار ملی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ترمیم استخوان و مفصل باشد. امید است تلاش متخصصین این مرکز گامی موثر در جهت همگرائی دانشمندان علوم پایه و متخصصین بالینی بمنظور دستیابی به راهکارهای عملی و براساس تازه ترین یافته ها و استانداردهای علمی دنیا برای ترمیم ضایعات استخوان و مفصل باشد. حضور و تشریک مساعی همه متخصصین و دانشمندان دست اندرکار را مغتنم و گرامی میداریم.


  محورهای همایش

مهندسی بافت
جراحی ارتوپدی
مهندسی بیومتریال
مهندسی بیومکانیک
مهندسی پزشکی
علوم سلولی کاربردی


تاریخ های مهم
زمان برگزاری همایش
24 و25 آذر ماه 1395
مهلت ارسال مقاله و پوستر:15 آذر ماه
اعلام نتایج مقالات :20آذر

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
سازمان های مرتبط
حامیان